Zmartwychwstał Pan prawdziwie!

O tym świadczą niezliczone zastępy świadków spotkania z Żyjącym Jezusem z Nazaretu, Mesjaszem, Naszym Przewodnikiem w drodze do Ojca.

Jego śmierć na krzyżu dała nam Najświętszą Krew za napój i Ciało Jego za pożywienie. Jak mówił w Beuenos Aires Jan Paweł II: „Ta krew wypływając z Ukrzyżowanego na Golgocie niesie śmierć a równocześnie daje Życie. To życie ma swe źródło nie w umierającym ciele, ale w nieśmiertelnym Duchu: w wiecznym Duchu.”

Przez nią dostępujemy obietnicy Nowego życia. Życzę aby Zmartwychwstały ogarnął wszystkich naszych Gości i Parafian, oraz Dobrodziejów obfitością swoich darów, przede wszystkim życia w miłości, miłosierdziu i wierze. Niech ukaże nam Naszą Matkę Kościół, która jest obfitością Słowa Bożego i Eucharystii.

Naszym rodzinom niech przyniesie pokój, zgodę, gorliwość w wierze, wierność w powołaniu, a młodych niech porywa do tego co piękne i niebiańskie. Naszej parafii byśmy jako rodzina, w jedności  dokończyli inwestycję i z żywego  spojrzenia wiary wyprowadzili kształt kościoła. Zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzą Wszyscy Duszpasterze. Radosnego Alleluja