Nie myli się ten, który nic nie robi. Jeśli zauważysz błąd lub jakiś brak, daj znać. Dziękujemy. Bóg zapłać.

 

Niedziela, 25.07  Siedemnasta Niedziela Zwykła

700 1) + Krystynę i Jana Gomoła (25)

2) + zmarłych polecanych w wypominkach

900 1) + Karola Oknińskiego (18r.) i Hannę Paciorek

2) + Stanisława Cieniucha i jego rodziców Annę i Mariana

1030 1) + Grażynę Krajewską

2) Dz. bł. w 18 ur. Bartosza i jego brata Sebastiana prosząc dla nich o Boże błog, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski

3)pp Dz. bł. w 16 ur. Aleksandry z prośną o opiekę NMP, wzrost w miłości przed wstawiennictwo św. Patronki

4)pp Dz. bł. w 50 ur. Anny i imieniny z prośbą o Boże błog w życiu rodzinny, opiekę NMP siły, zdrowie i łaski Ducha Świętego i w 50 ur. Jerzego

1200 1) Za parafian – chrzty

2) + rodziców: Annę (im.) i Antoniego i zm. z rodziny

3)pp Dz. bł. w 10 r. ślubu Moniki i Karola a z prośbą o Boże błog, siły, zdrowie, opiekę NMP i wstawiennictwo św. Jana Pawła II

1800 1) + Krzysztofa Olędzkiego (ur. i im.)

 

Poniedziałek, 26.07

700 1) + Krystynę i Jana Gomoła (26)

2) + Józefa Frank (30dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1) + Tadeusza Jastrzębskiego

2) Dz. bł. w int. p. Grażyny z prośbą o Boże błog, siły, zdrowie i opiekę NMP na dalsze lata życia

3)pp + Wiesław Mielniczuk, Reginę i Czesława

Wtorek, 27.07

700 1) + Zygmunta Pietrusiaka (30dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1) Dz. bł. w 1 ur. Filipa z prośbą o Boże błog, siły, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz Dary Ducha Świetego

2) + Annę Krasuską (im.) – of. Sąsiedzi

3) + Sylwestra (7r.) i jego rodziców

4)pp + Stanisława (4r.) rodziców, teściów i dziadków

5)pp + Krystynę i Jana Gomoła (27)

Środa, 28.07

700 1) + Krystynę i Jana Gomoła (28)

2) + Tadeusza Dybowskiego (30dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1)  + Wandę, Czesława, Kazimierza z.r. Kryńskich. Skwierczyńskich i Czarnockich

2) + Annę Łabiak (im.)

Czwartek, 29.07

700 1) + Krystynę i Jana Gomoła (29)

2) + Stanisława Ornocha (30dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1) W int. uczetników nab. do św. Jana Pawła II

2) W int. gospodyń o siły, Boże błog, łaski Ducha Świętego przez przyczynę św. Marty

Piątek, 30.07

700 1) + Krystynę i Jana Gomoła (30 – zakończenie)

1800 1) Dz. bł. w 10 ur. Oliwii Kosińskiej prosząc dla niej o Boże błog, siły, zdrowie i dary Ducha Świętego

2) + Wojciecha Witczuka

3) + Antoniego Józefa Kosieradzkiego (4r.)

Sobota, 31.07

700 1) + Teresę (ur.) i Józefa Frank

1600 Ślubna: Martyna i Dominik

1700 Ślubna: Karolina i Jacek

1800 1) Dz. bł. w 2 ur. Michaliny prosząc dla niej o Boże błog, siły, zdrowie i dary Ducha Świętego

2) + Stanisława Zdanowskiego (7r.) i rodziców z obu stron

Niedziela, 01.08

700 1) Za parafian

900 1) Dz. bł. w 23 r. ślubu Moniki i Wojciecha o Boże błog, siły, zdrowie, wzrost w miłości, opiekę Św. Rodziny dla nich i ich dzecie

2) + Józefa i Mirosława Sawickich, Alicję Bujalską z.r. Sawickich i Kalickich

3)pp + Tomasza Tanajewskiego i zm. dziadków z obu stron

1030 1) Dz. bł. w 12 ur. Jakuba prosząc dla niego o Boże błog, siły, zdrowie i dary Ducha Świętego i opiekę św. Patrona

2) + Mieczysława Korycińskiego (19r.)

1200 1) Dz. bł. w 15 ur. Weroniki prosząc dla niej o Boże błog, siły, zdrowie i dary Ducha Świętego

2) W int. członków KŻR i ich rodzin

3)pp Dz. bł. w int. Jowity i Kamila w 6 r. ślubu prosząc o Boże błog, wzrost w miłości, łaski do wychowania dzieci, zdrowie i opiekę NMP

4)pp Dz. bł. w int. Aliny z okazji urodzin o Boże błog i opiekę NMP

1800 1) Dz. bł. w 8 ur. Mileny i Wiktorii prosząc dla nich o wszelkie potrzebne łaski, siły zdrowie i opiekę św. Patronek