Chrzty  udzielane są w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00

 W razie konieczności inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu w Kancelarii parafialnej.

Chrzty 2021  TERMINY (godzina 12.00):

  • 25 VIII
  •  9 i 23 V
  • 13 i 27 VI

Zgłoszenie dziecka do Chrztu Świętego odbywa się w Kancelarii parafialnej, wstępnie można to uczynić telefonicznie potwierdzając termin. Na tydzień przed chrztem należy zgłosić się celem spisania aktu chrztu z potrzebnymi dokumentami (xero aktu urodzenia, akt małżeństwa – do okazania, zaświadczenia od Rodziców chrzestnych z ich parafii).

Katechezy chrzcielne: Odbyć je muszą wszyscy, zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni. (Odbywa się je tylko raz i następnie przedstawia  stosowne zaświadczenie o ich odbyciu.) Kandydaci na rodziców chrzestnych, niech wcześniej zadbają o ich wysłuchanie, gdyż nawet miesiąc do chrztu, może być za krótki aby można było w nich uczestniczyć. Poza tym, kandydat na rodzica chrzestnego musi być bierzmowany i prowadzić się nienagannie pod względem moralnym.

Katechezy chrzcielne 2021 :

(salki nad kaplicą)

  • 15 V godz. 19.00
  • 16 V godz. 19.00 

Na katechezy mogą przybyć, bez zapisu,  młodzi małżonkowie (perspektywicznie), młodzi rodzice, wszyscy którzy przyjęli sakrament bierzmowania a mogą być poproszeni do roli ojca lub matki chrzestnej.