Katechezy o liturgii Mszy Świętej

  1. Obrzęd okadzenia (31 I 2016)

W niektórych, najczęściej uroczystszych, specjalnych Mszach stosuje się obrzęd okadzenia. Odbywa się on czterokrotnie:

–  Na początku Mszy celebrans okadza ołtarz, obchodząc go wokół.

–  Okadza się księgę mszalną (ewangeliarz lub lekcjonarz) przed przeczytaniem z niej Ewangelii.

–  Po przygotowaniu darów celebrans powtórnie okadza ołtarz wokół, a następnie turyferariusz (tzn. ministrant niosący kadzielnicę) okadza jego (wtedy wszyscy na wierni wstają) i ewentualnie innych koncelebransów oraz wiernych.

–  Po przeistoczeniu turyferariusz okadza święte postacie Ciała i Krwi Pańskiej.

Dym kadzidła ma wieloraką symbolikę:

  1. a) Oznacza on modlitwy wiernych, które wznoszą się z ziemi ku Bogu. Przyjemny zapach kadzidła znaczy, że modlitwy te są miłe Bogu i że przyjmuje On je chętnie.
  2. b) Oznacza on hołd składany Bogu jako Panu całego świata. To znaczenie pochodzi z dawnego, „świeckiego” jeszcze użycia kadzidła, a mianowicie w ten właśnie sposób czczono władcę przybywającego do jakiejś miejscowości.
  3. c) Dym kadzidła oznacza również samą obecność Bożą, a mianowicie widzimy w nim rodzaj obłoku, zaś w Starym Testamencie obłok był najważniejszym symbolem obecności Bożej. W obłoku Bóg objawiał się Izraelowi podczas wędrówki przez pustynię po wyjściu z Egiptu, w obłoku spotykał Go później Mojżesz w tzw. Namiocie Spotkania, a jeszcze później obłok spowijał najważniejsze, najświętsze miejsce świątyni jerozolimskiej. Obłok symbolizuje tajemniczą dla człowieka „naturę” Boga: zarówno Jego dostępność, bo przecież obłok widzimy, jak i świętą Bożą niedostępność, ponieważ nie możemy obłoku schwytać ani użyć do czegoś.

Zauważmy, że okadzamy nie tylko te elementy liturgii, które powszechnie i bez wątpienia uchodzą za święte (ołtarz, księga Ewangelii, celebrans jako uosobienie Chrystusa), ale również zgromadzony w kościele lud. A więc i w nim mamy do czynienia z obecnością Bożą. Uczestnicy liturgii co prawda dzielą się na różne kategorie spełniające różne funkcje, ale łączy ich m.in. i to, że we wszystkich Bóg jest obecny. Istotnie, przecież Jezus poucza: Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moje imię, tam Ja jestem pośród nich.

Przy okazji warto sprostować dość często spotykane nieporozumienie: a mianowicie okadzenia mszalne nie mają charakteru oczyszczającego. Owszem, czasem taka właśnie jest symbolika okadzenia (np. przy egzorcyzmach), ale ta akurat symbolika nie ma tutaj zastosowania.

Kolejne katechezy pod cyferkami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Żywe Wotum za pontyfikat Papieża Polaka i wizytę w Siedlcach

Menu Title