1. Obrzęd okadzenia (31 I 2016)

W niektórych, najczęściej uroczystszych, specjalnych Mszach stosuje się obrzęd okadzenia. Odbywa się on czterokrotnie:

–  Na początku Mszy celebrans okadza ołtarz, obchodząc go wokół.

–  Okadza się księgę mszalną (ewangeliarz lub lekcjonarz) przed przeczytaniem z niej Ewangelii.

–  Po przygotowaniu darów celebrans powtórnie okadza ołtarz wokół, a następnie turyferariusz (tzn. ministrant niosący kadzielnicę) okadza jego (wtedy wszyscy na wierni wstają) i ewentualnie innych koncelebransów oraz wiernych.

–  Po przeistoczeniu turyferariusz okadza święte postacie Ciała i Krwi Pańskiej.

Dym kadzidła ma wieloraką symbolikę:

  1. a) Oznacza on modlitwy wiernych, które wznoszą się z ziemi ku Bogu. Przyjemny zapach kadzidła znaczy, że modlitwy te są miłe Bogu i że przyjmuje On je chętnie.
  2. b) Oznacza on hołd składany Bogu jako Panu całego świata. To znaczenie pochodzi z dawnego, „świeckiego” jeszcze użycia kadzidła, a mianowicie w ten właśnie sposób czczono władcę przybywającego do jakiejś miejscowości.
  3. c) Dym kadzidła oznacza również samą obecność Bożą, a mianowicie widzimy w nim rodzaj obłoku, zaś w Starym Testamencie obłok był najważniejszym symbolem obecności Bożej. W obłoku Bóg objawiał się Izraelowi podczas wędrówki przez pustynię po wyjściu z Egiptu, w obłoku spotykał Go później Mojżesz w tzw. Namiocie Spotkania, a jeszcze później obłok spowijał najważniejsze, najświętsze miejsce świątyni jerozolimskiej. Obłok symbolizuje tajemniczą dla człowieka „naturę” Boga: zarówno Jego dostępność, bo przecież obłok widzimy, jak i świętą Bożą niedostępność, ponieważ nie możemy obłoku schwytać ani użyć do czegoś.

Zauważmy, że okadzamy nie tylko te elementy liturgii, które powszechnie i bez wątpienia uchodzą za święte (ołtarz, księga Ewangelii, celebrans jako uosobienie Chrystusa), ale również zgromadzony w kościele lud. A więc i w nim mamy do czynienia z obecnością Bożą. Uczestnicy liturgii co prawda dzielą się na różne kategorie spełniające różne funkcje, ale łączy ich m.in. i to, że we wszystkich Bóg jest obecny. Istotnie, przecież Jezus poucza: Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moje imię, tam Ja jestem pośród nich.

Przy okazji warto sprostować dość często spotykane nieporozumienie: a mianowicie okadzenia mszalne nie mają charakteru oczyszczającego. Owszem, czasem taka właśnie jest symbolika okadzenia (np. przy egzorcyzmach), ale ta akurat symbolika nie ma tutaj zastosowania.

Kolejne katechezy pod cyferkami