10. ANAMNEZA (9.09.2016)

Słowo „pamiątka” w odniesieniu do liturgii chrześcijańskiej rozumiane jest tak samo. Pamiątka Ostatniej Wieczerzy sprawowana podczas Mszy Świętej nie jest zatem jedynie wspominaniem wydarzenia sprzed blisko już 2 tysięcy lat, ale jest jego sakramentalnym uobecnianiem po to, aby chrześcijanie żyjący dzisiaj mogli w nim uczestniczyć. Ostatnia Wieczerza w swojej treści prowadzi do tych wydarzeń, które nastąpiły bezpośrednio po niej. Dlatego też wydarzenia, których pamiątką jest Msza Święta, to przede wszystkim śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, a także Jego nieustanna obecność w świecie.

Pewien kaznodzieja w ten oto sposób tłumaczył tajemnicę Eucharystii: „kiedy stajesz na Mszy Świętej – mówił – to tak jakbyś stał na Kalwarii obok Jana i Matki Jezusa, wpatrując się w oblicze Zbawiciela, który oddaje swoje życie «na odpuszczenie grzechów», albo jakbyś wraz z Janem i Piotrem biegł do grobu, by zaglądając do środka, ze zdumieniem zobaczyć pusty grób i usłyszeć głos anioła obwieszczającego, że On zmartwychwstał”. Oto czym jest obrzęd konsekracji chleba i wina sprawowany jako pamiątka wydarzenia Jezusa Chrystusa.

Tak przeżywana Msza Święta staje się rzeczywistą ofiarą Chrystusa uobecnianą w czasie, którą Kościół składa Bogu Ojcu. Darem składanym Ojcu na ołtarzu jest doskonała ofiara z Ciała i Krwi Chrystusa, w którą włączają się poszczególni uczestnicy Eucharystii. Do takiego rozumienia pamiątki Chrystusa celebrowanej podczas Mszy Świętej nawiązuje pierwsza część modlitwy następującej po konsekracji, modlitwy nazywanej anamnezą: „wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia…”.

Chwilę konsekracji wierni zgromadzeni w świątyni przeżywają w postawie klęczącej. Jest to wyraz szacunku, czci, wiary, ale także znak posłuszeństwa i złożenia Bogu w darze siebie w jedności z ofiarą Jezusa Chrystusa składaną przez kościół Bogu Ojcu.

Kolejne katechezy pod cyferkami