9. Modlitwa eucharystyczna III (konsekracja) (26. VI.2016)

Po obrzędzie konsekracji nastąpi druga prośba o moc Ducha Świętego. Warto zwrócić na nią uwagę już  teraz. Ponownie będzie to prośba o dokonanie przemiany. Ta pierwsza epikleza jest prośbą o przemianę (konsekrację) chleba i wina. Ta druga modlitwa o moc Ducha Świętego będzie prośbą o przemianę zgromadzonych na Mszy świętej we wspólnotę Kościoła, który w świecie ma być również Ciałem Chrystusa.

Po modlitwie o Ducha Świętego następuje konsekracja. Akt ten nazywany bywa także przeistoczeniem. Konsekracja jest liturgicznym przywołaniem tego, co miało miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy, w przededniu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Dlatego w obrzędzie liturgicznym wypowiadane przez celebransa słowa oraz wykonywane gesty powtarzają słowa i gesty Jezusa Chrystusa zapisane w przekazie biblijnym. W ten sposób Kościół odpowiada na otrzymane polecenie: To czyńcie na moją pamiątkę.

Jest to jednak pamiątka szczególnego rodzaju. Rozumienie przeżywanej w liturgii „pamiątki” Chrystusa wyrasta z rozumienia pamiątki w liturgii Paschy żydowskiej. Ostatnia Wieczerza Jezusa z apostołami w wieczerniku była przecież celebracją żydowskiej liturgii paschalnej. Rodziny izraelskie co roku gromadziły się na specjalnej liturgii sprawowanej w domach na pamiątkę historycznego wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, podczas którego w sposób szczególny ujawniła się interwencja Boga zbawiającego swój lud. Był to niezwykle istotny moment konstytuujący świadomość każdego Izraelity jako członka Narodu Wybranego. Dla kolejnych pokoleń izraelskich tamto wydarzenie wyjścia z Egiptu pozostałoby jedynie jakąś odległą przeszłością, gdyby nie liturgia paschalna. Pascha żydowska była jednak nie tylko wspominaniem wydarzenia historycznego, ale dla kolejnych pokoleń była wciąż nowym i „dzisiaj” się stającym doświadczeniem wyzwolenia z niewoli – doświadczeniem dostępnym w obrzędzie liturgicznym. Dlatego też każdy Izraelita celebrowaną pamiątkę wyjścia z Egiptu rozumiał jako jakby przeniesienie w czasie wydarzeń, które miały miejsce przed wiekami.

Kolejne katechezy pod cyferkami