8. Modlitwa eucharystyczna – II (prośba o dar Ducha Świętego)(19 VI 2016)

Wkrótce po śpiewie hymnu „Święty, święty, święty…” następuje wspomnienie tajemnicy dnia. Ten moment zasługuje na chwilę uwagi. Wspomnienie tajemnicy dnia rozpoczyna się zwykle od słów: „Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy…”. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Eucharystia jest aktem całego Kościoła. świadome uczestnictwo we Mszy świętej domaga się trwania w jedności z całym Kościołem. Dlatego osoby, które nie utożsamiają się ze wspólnotą Kościoła, nie mogą w pełni brać udziału we Mszy świętej i nie przystępują do Komunii. Każda Eucharystia, sprawowana nawet w najbardziej odległym zakątku ziemi, jest zawsze sprawowana w jedności z całym Kościołem, który w określonym dniu świętuje wspominaną tajemnicę dnia. Z tego samego powodu jedynie Kościół może określać sposób sprawowania Mszy świętej i dlatego też wszędzie na świecie jest ona odprawiana w ten sam sposób.

Po wspomnieniu tajemnicy dnia następuje niezwykle istotny moment, jakim jest modlitwa o Ducha Świętego, czyli tzw. epikleza. Wypowiadając słowa tej modlitwy, kapłan przewodniczący liturgii oraz wszyscy koncelebranci wyciągają dłonie nad chlebem i winem, prosząc Boga, by przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa mocą Ducha Świętego.

Prośba ta zwraca uwagę na fakt, że w liturgii Mszy świętej jest obecna niezwykła tajemnica. To, co dokonuje się na ołtarzu, jest dziełem nie tylko Kościoła, kapłanów, zgromadzonej wspólnoty. Przemiana chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa dokonuje się mocą działania Ducha Świętego udzielaną Kościołowi do sprawowania Eucharystii. Bez rzeczywistej obecności Ducha Ożywiciela liturgia mszalna pozostałaby swego rodzaju teatralnym spektaklem bez większego znaczenia. W modlitwie epiklezy Kościół wyraża swoją świadomość, że władza przemiany chleba i wina jest wielkim darem otrzymanym od Boga i całkowicie od Niego zależnym. Kościół wie, że nie jest twórcą, lecz szafarzem Eucharystii. Dlatego prosi Boga, by mocą Ducha Świętego On sam dokonał konsekracji chleba i wina.

Kolejne katechezy pod cyferkami