RACHUNEK SUMIENIA

Może należałoby uzupełnić rachunek sumienia spojrzeniem na swe postępowanie w świetle tego, co obraża Niepokalane Serce Maryi? Pomoże to nam na drodze do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem – na wzór Maryi. Poniższy rachunek sumienia nie stawia wszystkich pytań związanych z grzechami przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi; wierzę, że nawet taka niewielka próba oceny swego stosunku do Matki Najświętszej pomoże w lepszym miłowaniu Maryi, której chwała jest naszym zbawieniem.

 1. …grzechy przeciw Niepokalanemu Poczęciu
 2. Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem bronić jej wobec tych, którzy ośmieszają katolicki kult maryjny?
 3. Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Niepokalane Poczęcie Maryi? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
 4. Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do Świętości?
 5. Może poprzez złożone przyrzeczenia, śluby, podjęte powołanie, przynależność do bractwa czy stowarzyszenia jestem zobowiązany do obrony dogmatu Niepokalanego Poczęcia? Czy wywiązuję się ze swych zobowiązań wobec Maryi?
 6. Czy szanuję i kocham każde poczęte życie? Czy widzę w nim dar Boga?
 7. Czy przeciwstawiam się polityce antyrodzinnej zmierzającej do zmniejszenia ilości urodzeń?
 8. Czy szanuję i kocham moich rodziców za dar poczęcia?
 9. Czy bronię nauki Kościoła o godności małżeńskiego pożycia?
 10. …grzechy przeciw Dziewictwu

1 . Czy znam treść dogmatu o wieczystym Dziewictwie Maryi i rozumiem jego znaczenie? Czy umiem bronić go wobec tych, którzy ośmieszają katolicki kult maryjny?

 1. Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Maryję zawsze Dziewicę? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
 2. Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem jak mam się odnosić nie tylko do mojego ciała, ale i mojej duszy?
 3. Czy jako rodzic wychowuję swoje dzieci w szacunku do czystości?
 4. Czy uznaję naukę Kościoła związaną z pożyciem przed i poza małżeńskim? Czy sam postępuję według jej wskazań?
 5. Czy szanuję i podziwiam czystość, czy uznaję ją jako cnotę?
 6. Czy przeciwstawiam się tendencjom do ośmieszania dziewictwa?

III … grzechy przeciw Bożemu Macierzyństwu

 1. Czy rozumiem treść dogmatu o Bożym Macierzyństwie i w swych modlitwach wychwalam Pana za Wcielenie Syna Bożego? Czy umiem bronić tej prawdy wobec tych, którzy ośmieszają katolicki kult maryjny?
 2. Czy człowiek jest dla mnie największą świętością? Czy umiem dostrzec w nim Chrystusa? Czy służę memu Panu w bliźnich?
 3. Czy macierzyństwo jest dla mnie wspaniałym darem Bożym?
 4. Czy odnoszę się do niego z szacunkiem – jako do tego, które daje życie, wychowuje do życia i prowadzi do życia wiecznego?

IV …. Grzechy przeciw maryjnemu wychowaniu dzieci

 1. Czy Maryja jest dla mnie wzorem w wychowywaniu dzieci? Czy umiem bronić Maryi, jako modelu wychowania wobec tych, którzy ośmieszają katolicką pobożność maryjną?
 2. Czy staram się przekazać dzieciom niepopularne wartości, jak pokorę, służbę?
 3. Czy moje wychowanie podporządkowuję sukcesowi na tym świecie, zamiast przygotowywać dzieci do „gromadzenia skarbów w niebie”? Czy pozwalam, aby dzieci stawiały sobie za wzór idoli kreowanych przez świat mediów?
 4. Czy uczę je miłości i czci do Matki Najświętszej?
 5. Czy rozmawiam z nimi o Matce Bożej i uczę je bronienia Jej w Środowisku, które usiłuje wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Maryi?
 6. … grzechy przeciwko maryjnym wizerunkom
 7. Czy dobrze rozumiem naukę Kościoła o obrazach Matki Bożej i umiem bronić jej wobec tych, którzy ośmieszają katolicki kult maryjny?
 8. Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy pamiętam o nim? Czy jest on dla mnie znakiem obecności Maryi w moim domu? Czy przypomina mi on o obowiązku modlitwy do Matki Zbawiciela? 3. Czy dbam o przydrożną kapliczkę maryjną?
 9. Czy nie wstydzę się ośmieszanej przez wielu pobożności ludowej i ozdabiam obrazy Maryi kwiatami? Czy odnoszę się ze czcią do Jej wizerunków i modlę się przed nimi?
 10. Może nie czynię maryjnych obrazów przedmiotem handlu i zarobku?