Z Dokumentów Synodu Diecezjalnego:

P. 386: Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku, młodzież nie uczęszczająca na katechizację w szkole oraz katolicy notorycznie zaniedbujący praktyki religijne oraz prowadzący naganne życie pod względem moralnym. (Instrukcja KEP o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z 14-15.12.1975, n. 5). Osoby, które nie spełniają warunków do pełnienia funkcji chrzestnego, nie powinny być również dopuszczane do funkcji świadka przy chrzcie. Kandydat z innej parafii do pełnienia funkcji chrzestnego powinien przedstawić zaświadczenie od własnego proboszcza, że spełnia wymagane warunki do pełnienia tej funkcji.

 

Zgłoszenie chrztu dziecka w parafii Świętego Jana Pawła II w Siedlcach

Sakrament chrztu świętego to moment wprowadzenia dziecka w życie wiarą. Skutkiem przyjęcia tego sakramentu przez człowieka jest odpuszczenie grzechu pierworodnego, włączenie do wspólnoty Kościoła oraz usynowienie (dziecko staje się dzieckiem Boga). Sakrament chrztu udzielany jest dzieciom w wierze ich rodziców i rodziców chrzestnych (rodzice i chrzestni są gwarantem wychowania religijnego dziecka, publicznie wyznają swoją wiarę oraz deklarują, iż dołożą wszelkich starań, aby dziecko wychować w duchu Ewangelii – niedotrzymanie tego zobowiązania jest ciężkim uchybieniem moralnym).

Wybór rodziców chrzestnych powinien uwzględniać powyższe kryteria, stąd dopuszczonym do godności bycia rodzicem chrzestnym może być praktykujący katolik, który prowadzi moralne życie w duchu wiary. Wybierając rodziców chrzestnych nie należy kierować się względami rodzinnymi, czy kurtuazyjnymi, lecz mieć na względzie dobro wychowywania w wierze dziecka.

Zgłaszając dziecko do chrztu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Wypełnioną ankietę (na odwrocie),
  2. Akt urodzenia USC,
  3. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania), iż mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych,
  4. Poświadczenie odbytych spowiedzi (rodzice i chrzestni),
  5. Potwierdzenie odbycia katechez przed chrztem* (rodzice i chrzestni).

Chrzty  udzielane są w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.00

 (w razie konieczności inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu w Kancelarii parafialnej)

Msze chrzcielne:

Terminy katechez przed chrztem:

Na katechezy mogą przybyć młodzi małżonkowie (perspektywicznie), młodzi rodzice, wszyscy którzy przyjęli sakrament bierzmowania a mogą być poproszeni do roli ojca lub matki chrzestnej.

*Katechezy chrzcielne:
Odbyć je muszą wszyscy, zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni. (Odbywa się je tylko raz i następnie przedstawia  stosowne zaświadczenie o ich odbyciu.) Kandydaci na rodziców chrzestnych, niech wcześniej zadbają o ich wysłuchanie, gdyż nawet miesiąc do chrztu, może być za krótki aby można było w nich uczestniczyć. Poza tym, kandydat na rodzica chrzestnego musi być bierzmowany i prowadzić się nienagannie pod względem moralnym.

Data chrztu

 

Dane dziecka

Imiona i nazwisko

 

Data i miejsce urodzenia

 

Dane rodziców

Ojciec

Matka

Imiona

   

Nazwisko

(panieńskie matki)

   

Data urodzenia

   

Wyznanie

   

Adres

 

Data i parafia sakramentu małżeństwa

 

Dane rodziców chrzestnych

Ojciec

Matka

Imiona

   

Nazwisko

   

Data urodzenia

   

Wyznanie

   

Adres