PRZYGTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W PAR. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH

 

LITURGIA SAKRAMENTU:

Biskup:

Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:

Pragniemy,│ aby Duch Święty,│ którego otrzymamy, │umocnił nas │
│
do mężnego wyznawania wiary │i do postępowania │według jej zasad.

Namaszczenie krzyżmem
Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

 

[N], PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.